SwissAnaesthesia 2019

Joint annual congress SSAR - FSIA - SSMUS

Congress Centre Kursaal Interlaken, 7-9 novembre 2019

Programme du congrès (Version 1.11.2019)

Présentations

Credits
SSAR 20 credits, 15 Log-points, SSMI 13 credits, SSMUS 14 credits


endorses SwissAnaesthesia 2019